↑↑↑

Aktivnosti u klasi 2014 / 2015

Studenti

Stefan Ljumov
Nagrada za osobenu kreativnu inovaciju iz fonda Miloš Bajić za rad Type Me, John.

Izložbe

Transanimacije 2015
Festival evropske studentske animacije (FESA), Barutana, Kalemegdan, Beograd
Izbor studentskih animacija | 29-30 avgust 2015.

Transsampler 2015
Novi prostor SKC, Beograd
Izbor novih i nastajućih studentskih projekata | 12-19 maj 2015.

Transsampler 2015 / Reworking the City through New Architecture
Srpska akademija nauka i umetnosti, Galerija nauke i tehnike, Beograd
Izbor novih i nastajućih studentskih projekata | 2-17 decembar 2015.

Radionice

Materijali i tehnike za modelovanje i izradu prototipova
Dejan Vračarević
Materijali za oblikovanje.
Tehnologije i tehnike izrade kalupa.
Digitalna materijalizacija.
Poseta radionici.

LittleBits i Pure Data
Vukašin Stančević
LittleBits hardware.
Uvod u Pure Data i rad sa zvukom.
Snimanje zvuka u Pd i efekti.
Slika, video i mikrokontroleri (Arduino).

Predavanja

Zvuk i kako ga (se) rešiti
Dejan Grba
Sedam predavanja (Intro, Prelude, Synth, Play, Install/Perform, Generate, Ref) o umetničkom stvaralaštvu koje prvenstveno nastaje eksperimentisanjem sa zvukom i/ili koristi zvuk kao osnovu.

Grafički programski jezici za umetnike
Dejan Grba
Uvodno predavanje za radionicu LittleBits i Pure Data Vukašina Stančevića.

ID:F (Identitet: Fleksibilan)
Dejan Grba
Značaj plasmana i konteksta u pozicioniranju, identifikovanju i doživljavanju umetničkog dela. Etika savremenog umetnika, društveni status umetnosti i njeni odnosi sa ekonomsko-političkim i naučno-tehnološkim trendovima.

Vivian Maier: Anticipacije
Dejan Grba
Rad Vivian Maier sa referencama.

Moore College of Art
Nataša Stojanović
Vodič kroz master studije u Sjedinjenim Američkim Državama.

The Inhabitable World
Dejan Grba
Izbor savremenih kanadskih umetnika sa referencama.

Predavanja (izborni predmet)

Digitalna vizuelizacija i infografika
Dejan Grba
Umetnički projekti zasnovani na digitalnom stvaranju i manipulisanju slike odnosno na principima diskretnog zapisa, kao i projekti infografike zasnovani na softverskim metodama za obradu, konceptualizaciju i vizuelizaciju baza / statističkih podataka.

Zvučna umetnost
Dejan Grba
Digitalni umetnički projekti koji prvenstveno nastaju eksperimentisanjem sa zvukom.

Digitalni video
Dejan Grba
Umetničko stvaralaštvo zasnovano na digitalnim tehnikama za kreiranje, beleženje, manipulaciju i distribuciju videa.

Ekskurzije

Fluxus u Beogradu, SMSU Beograd.

Tito i 25×106 metara filmske trake, MIJ Beograd.